Simptomi

  • Zelo dolgo so na shizofrenijo gledali kot na “blodnjo”: zdaj je jasno, da gre za napredujočo motnjo, katere simptomi imajo več razsežnosti.

V tem razdelku

Osebe s shizofrenijo imajo lahko različne simptome, ki lahko vplivajo na njihovo kakovost življenja.1
Ti simptomi se običajno začnejo pojavljati v mladosti, med 16. in 30. letom.2
Zdravnik bo ocenil simptome ter postavil diagnozo. Danes obstajajo zanesljiva orodja za diagnosticiranje shizofrenije in učinkovita zdravljenja, s katerimi je mogoče blažiti simptome in ki imajo le blage neželene učinke.3

Po mnenju zdravniške skupnosti je mogoče simptome shizofrenije razvrstiti v tri ključne kategorije, ki so navedene spodaj:2

Pozitivni

Negativni

Kognitivni

Kateri so pozitivni simptomi shizofrenije?

Pri ljudeh s shizofrenijo se pozitivni simptomi kažejo z nenavadnim vedenjem in občutki izgube stika z resničnostjo.2 Pri večini ljudeh s shizofrenijo ti občutki pridejo in gredo, lahko pa so prisotni tudi dlje časa.2 Pogosto so ti simptomi tudi spregledani.2 Med njimi so lahko:

Zaznavne motnje: Človek lahko vidi, sliši, voha, okuša ali čuti stvari, ki niso resnične. Pogosto je slišanje glasov, pri čemer lahko preteče precej časa, preden družina ali prijatelji opazijo, da se dogaja nekaj nenavadnega.2

Blodnje: Ljudje lahko verjamejo v stvari, ki niso resnične. Lahko, na primer, verjamejo, da so ogroženi ali da drugi v njihovi okolici govorijo o njih, čeprav to ni res. 2

Spoznavne (kognitivne) motnje: Način njihovega razmišljanja se lahko zdi nelogičen in imajo težave pri organizaciji svojih misli. Ni nenavadno, da na sredini stavka utihnejo. 2

Motnje gibanja: Njihovi gibi so lahko nenormalni ali ponavljajoči se ali pa se, v redkih primerih, prenehajo gibati (katatonija). 2


Kateri so negativni simptomi shizofrenije?

Pri ljudeh s shizofrenijo se negativni simptomi kažejo v umiku iz družbe in težavah pri izražanju čustev.2 Te simptome je težje prepoznati kot pozitivne, mogoče pa jih je zamenjati tudi za depresijo ali druga stanja.2 Ljudje s shizofrenijo lahko doživljajo naslednje:

zmanjšano čustvovanje in izražanje ter govorjenje z medlim glasom (splitveno čustvovanje),2,4

osiromašen govor, tudi če obstaja kaj pomembnega, kar bi bilo treba povedati (alogija), 2,4

nezmožnost uživanja (anhedonija),2,4

umik iz družbe, ignoriranje vsakodnevnih dejavnosti (asocialnost), 2,4

pomanjkanje motivacije, občutka smisla ali zmožnosti uresničevanja načrtov (avolicija, apatija). 2,4

Če je pri osebi diagnosticirana shizofrenija, za katero so v glavnem značilni negativni simptomi, bo zdravnik ocenil, ali gre za primarne ali sekundarne simptome.5 Primarni negativni simptomi veljajo za bistvene simptome shizofrenije, sekundarni negativni simptomi pa so posledica pozitivnih simptomov.5

Sekundarni negativni simptomi se lahko pojavijo zaradi:

nevroloških neželenih učinkov, na primer ekstrapiramidalnih neželenih učinkov, ki jih povzročajo zdravila, akutne distonije, parkinsonizma, ki ga povzročajo antipsihotiki, in težav z gibanjem;5

depresije, na primer depresije po psihozi ali depresije, ki jo povzročajo antipsihotiki;5

okoljskih dejavnikov, kot je, na primer, pomanjkanje socialne stimulacije, ki se pojavi po dolgotrajni hospitalizaciji.5


Kateri so kognitivni simptomi shizofrenije?

Pri nekaterih pacientih so kognitivni simptomi shizofrenije komaj zaznavni, pri drugih pa so lahko resnejši.2 Kognitivne simptome je težko zaznati in lahko je potrebno posebno ocenjevanje.2 Če se pri osebi s shizofrenijo kažejo kognitivni simptomi, lahko pri sebi opazi:

pomanjkanje sposobnosti obdelave informacij in odločanja,2

težave z osredotočanjem na opravilo,2

težave s kratkoročnim (delovnim) spominom.2


Kakšen je vzorec simptomov shizofrenije?

Shizofrenija se običajno začne s prodromalnim obdobjem, ki lahko traja od nekaj dni do 18 mesecev, oseba pa lahko opazi poslabšanje svojega funkcioniranja ali težave s spominom in koncentracijo.6 Prodromalnemu obdobju sledi prva epizoda psihoze, ki se izraža z blodnjami, zaznavnimi motnjami, vedenjskimi motnjami in stisko.6
Prvi epizodi psihoze sledi »rezidualna« faza, ki traja več let in jo lahko prekinjajo ponavljajoče se akutne psihotične epizode.6 Akutne epizode je mogoče nadzorovati z ustreznimi farmakološkimi in psihološkimi intervencami.6

To je kratek pregled simptomov shizofrenije. Potek stanja se med posamezniki zelo razlikuje in simptomi pri dveh osebah nikoli niso popolnoma enaki.6 Pozitivni simptomi pri nekaterih trajajo zelo malo časa, pri drugih več let, tretji pa celo preskočijo prodromalno obdobje.6

Negativni simptomi med potekom shizofrenije. Prirejeno po Millan et al., 2014.Negativni simptomi med potekom shizofrenije. Prirejeno po Millan et al., 2014.

Negativni simptomi med potekom shizofrenije. Prirejeno po Millan et al., 2014.

Če želite izvedeti več o diagnosticiranju shizofrenije, obiščite razdelek o diagnozi.

Viri

  1. Arsova S. Open Access Maced J Med Sci. 2016;4(3):388-391
  2. National Institute of Mental Health. Schizophrenia: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizophrenia/index.shtml
  3. National Institutes of Health. Schizophrenia NIH Factsheet 2010: https://report.nih.gov/nihfactsheets/viewfactsheet.aspx?csid=67
  4. Tandon R. Current Psychiatry 2002;1(9):36-42
  5. Kirschner M. Schizophr Res. 2017; 186:29-38
  6. NICE CG 178
  7. Millan et al. Eur Neuropsychopharmacol. 2014; 24(5):645-92
Share
Login to Unlock

Kako poteka razvoj shizofrenije?

Ker se shizofrenija ne razvija po vnaprej določenem vzorcu, je njen potek najbolje opisati s fazami. Obstajajo tri glavne faze – prodromalna, akutna in stabilna

več…
Login to Unlock

Zdravljenje shizofrenije in remisij…

Ko zdravnik postavi diagnozo, se z osebo pogovori o začetku in načrtu zdravljenja. Ko se zdravljenje začne, se v sodelovanju z zdravnikom poskušata doseči dva c

več …
Showing 0 result(s).